Rượu Vang Argentina

Rượu vang tại Argentina đã được sản xuất từ thế kỷ 19, khi một số nhà trồng nho từ Bordeaux, Pháp đến để mở rộng hoạt động trồng trồng nho và sản xuất rượu vang tại đây. Từ đó, rượu vang tại Argentina đã phát triển và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Hiện nay, rượu vang là một trong những sản phẩm quốc tế của Argentina.

Argentina có nhiều vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng, bao gồm các vùng sau:

1: Mendoza: là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất và nổi tiếng nhất với hơn 60% tổng sản lượng rượu vang của quốc gia.

2: San Juan: là vùng sản xuất rượu vang thứ hai lớn nhất tại Argentina với nhiều nhà máy sản xuất rượu vang lớn.

3: La Rioja: là một trong những vùng sản xuất rượu vang đầu tiên và còn là một trong những vùng sản xuất rượu vang chất lượng cao nhất.

4: Salta: là một trong những vùng sản xuất rượu vang mới nhất và được biết đến với những sản phẩm rượu vang chất lượng cao từ các loại nho Malbec.

5: Patagonia: là một trong những vùng sản xuất rượu vang mới nhất và đang phát triển nhanh chóng. Nó được biết đến với những sản phẩm rượu vang chất lượng cao và đặc trưng với hương vị tươi mát và tươi sáng.

6: Río Negro: là một trong những vùng sản xuất rượu vang tại miền nam Argentina và được biết đến với những sản phẩm rượu vang chất lượng cao từ loại nho Pinot Noir.