Rượu Vang Nam Phi

Rượu vang của Nam Phi đã phát triển trong hàng trăm năm qua và đạt đến mức độ phát triển cao trong thế kỷ 20. Trước đây, rượu vang được sản xuất chủ yếu tại các nông thôn và được dùng cho mục đích cá nhân hoặc bán tại các quán rượu. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghiệp rượu vang và sự tăng trưởng của thị trường, rượu vang đã trở thành một nền công nghiệp lớn và được sản xuất theo chuẩn quốc tế. Hiện nay, Nam Phi có một số nhà máy rượu vang chuyên nghiệp và nhiều loại rượu vang được chế tạo từ các loại nho khác nhau với chất lượng tốt.